Сграда на годината България 2020 г.

П

од патронажа на МРРБ. Организиран от Градът Медиа Груп с подкрепата на браншовите организации в областта на архитектурата и строителството в България.